Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 176/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59—13.53

2. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksiHallituksen   esitys  eduskunnalle  vuoden  2019  lisätalousarvioesityksen (HE 323/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 323/2018 vp
Hallituksen esitysHE 324/2018 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 51-54/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 39/2018 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.3.2019 pidetyssä istunnossa. 

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 

Tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 

1. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana 29.91.51: Lisätään 5 000 000 euroa nuorten työpajatoimintaan ja etsiväännuorisotyöhön. (Vastalause 1) 

2. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana 30.40.31: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tehokkaampiin toimiin vaelluskalojen ja uhanalaisten kalalajien kantojen elvyttämiseksi." (Vastalause 1) 

3. Arja Juvonen ps Ville Vähämäen ps kannattamana 31.20.01: Lisätään 150 000 euroa digitalisaatiokehitykseen ja momentin perusteluihin maininta, että määrärahaa saa käyttää Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategian vahvistamiseen. (LTA 52) 

4. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana 32.30.51: Lisätään 22 500 000 euroa työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaan. (Vastalause 1) 

5. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana 32.30.51: Muutetaan momentin päätösosaa siten, että järjestöihin työllistettävien enimmäisraja 4 000 henkilöä sekä palkkakatto poistetaan. (Vastalause 1) 

6. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tehokkaampiin toimiin kotouttamisen edistämiseksi ympäri Suomea, osatyökykyisten työelämään osallistumisen helpottamiseksi sekä työkykyä edistävän kuntouttavan toiminnan parantamiseksi." (Vastalause 1) 

7. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin poistaakseen momentin 32.30.51 päätösosassa mainitun 4 000 henkilötyövuotta koskevan rajoituksen kolmannen sektorin toimijoille maksettavasta palkkatuesta." (Vastalause 1) 

8. Mats Nylund r Thomas Blomqvistin r kannattamana 33.03.04: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kohdistaa lisärahoitusta rokotusvalistuksen lisäämiseksi koko maassa." (Vastalause 2) 

9. Mats Nylund r Thomas Blomqvistin r kannattamana 33.03.04: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää kansallisen rokotusohjelman uudistamista niin, että papilloomavirusrokote tarjotaan jatkossa myös pojille." (Vastalause 2) 

11. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana 33.60.31: Lisätään 800 000 euroa seksuaalirikosten uhrien tukikeskustentoiminnan tukemiseen ja täydennetään momentin perusteluita niin, että momentilta myönnettäviä määrärahoja saa käyttää tähän tarkoitukseen. (Vastalause 1) 

13. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana 33.60.31: Lisätään 1 000 000 euroa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikostenehkäisemistä ja selvittämistä tehostavan Lastenasiaintalo-mallin alueellisen kattavuuden parantamiseksi. (Vastalause 1) 

14. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 12.35.20: Vähennetään 73 000 000 euroa Valtion asuntorahaston tuloutuksiin ehdotetusta määrärahasta. (LTA 51) 

15. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana 12.35.20: Momentti 12.35.20 poistetaan lisätalousarviosta. (Vastalause 1) 

16. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että valtion asuntorahaston varoja ei tulouteta valtion budjetin katteeksi.Valtion asuntorahaston varat tulee suunnata vain asumiseen." (Vastalause 1) 

17. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että asunto- ja infrastruktuuripolitiikkaa tehostetaan merkittävästikohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseksi, kuten tarkastusvaliokunta perusteellisessa asuntopolitiikkaa käsittelevässä mietinnössään toteaa." (Vastalause 1) 

18. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että infrastruktuuripolitiikkaa tehostetaan merkittävästi etenkin suurten raideliikennehankkeiden käynnistämiseksi ja että hankkeiden loppurahoituksessa hyödynnetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla myös muita rahoituslähteitäkuin suoraa valtion budjettirahoitusta. Etenkin EU:n TEN-T-tuet tulee hyödyntää täysimääräisesti. Politiikan tulee olla pitkäjänteistä ja yli vaalikausien ulottuvaa." (Vastalause 1) 

19. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että väylähankkeiden toteutuksessa hyödynnetään hankeyhtiöitä vain, jos yhtiömalli mahdollistaa hankkeen toteuttamisen nopeammin ja joustavammin ja se on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto." (Vastalause 1) 

20. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että Suomen rataverkko on jatkossakin julkisessa omistuksessa." (Vastalause 1) 

21. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen sitovasta vähimmäishenkilöstömitoituksesta 0,7 kokoaikaista hoitajaa vanhusta kohden tehostetussa ympärivuorokautisessapalveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa." (Vastalause 1) 

22. Timo Harakka sd Ozan Yanarin vihr kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että lapsiin ja naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisyyn ja uhrien auttamiseen on panostettava nopeasti ja monialaisesti ja toimeenpanoon on varattava riittävät resurssit." (Vastalause 1) 

23. Mats Nylund r Thomas Blomqvistin r kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kolmen uuden raiskauskriisikeskuksenperustamiseksi." (Vastalause 2) 

24. Mats Nylund r Thomas Blomqvistin r kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa varoja kahdeksan uuden turvakodin avaamiseen." (Vastalause 2) 

25. Mats Nylund r Thomas Blomqvistin r kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kasvattaa kunnille myönnettäviä vanhustenhuoltoon kohdennettuja valtionosuuksia." (Vastalause 2) 

Puhemies Paula Risikko
:

Arvoisat edustajat, en ole varma, onko meidän tulostaulumme tällä hetkellä toiminnassa. Meidän täytyy vain tehdä ensimmäinen äänestys, ja siinä me sitten näemme. Mikäli ei toimi, me pienen hetken odotamme ja yritämme saada nämä kuntoon. 

Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 76; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 79; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Leena Meri ps 

Puhemies! Olettehan huomannut, että toinen taulu ei toimi? 

Puhemies Paula Risikko
:

Kyllä. Tämä on juuri se meidän ongelma, että meillä ei toinen taulu toimi, mutta toinen taulu toimii ja äänestystulos kyllä tulee näkyville. 

Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 140, ei 27, tyhjiä 3; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 79; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 80; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 66; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 79; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mats Nylundin ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 75; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mats Nylundin ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 93, ei 67; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

[Äänestys 10 mitätöitiin] 

Puhemies Paula Risikko
:

Ehdotan, että pidämme 10 minuutin tauon, ja me sammutamme nämä laitteet ja sen jälkeen sitten yritämme uudelleen. Täällä on jotain ongelmia tekniikassa. 10 minuutin tauko, kiitos! 

Täysistunto keskeytettiin kello 12.12. 

Täysistuntoa jatkettiin kello 12.31. 

 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakan ehdotuksesta 11 eli siitä, josta kerittiin jo äänestää, äänestetään nyt uudelleen ja katsotaan, pelaavatko meidän molemmat valotaulut. Mikäli teistä katsoen oikeanpuolinen ei toimi, niin jatkamme siitä huolimatta, koska äänestystulokset kuitenkin tulevat tänne toiselle puolelle ja lisäksi ne kirjautuvat kyllä meidän tietokoneisiin. 

Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 90, ei 82; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Paula Risikko
:

Toinen valotaulu ei todellakaan toimi, mutta toinen valotaulu toimii ja lisäksi suullisesti ilmoitan tuloksen. 

Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 13 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 82; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Emma Karin ehdotus 14 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 15 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 54; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 16 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 56; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 17 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 82; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 18 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 77; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 19 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 82; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 20 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 80; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 21 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 82; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 22 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 82; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mats Nylundin ehdotus 23 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 81; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mats Nylundin ehdotus 24 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 80; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mats Nylundin ehdotus 25 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 82; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraavat ilmoitukset: Äänestyksessä 1 Outi Alanko-Kahiluoto /vihr, Tuula Haatainen /sd ja Leena Meri /ps tarkoittivat äänestää ”ei”. Äänestyksessä 9 Tuula Haatainen /sd, Riitta Mäkinen /sd ja Pilvi Torsti /sd tarkoittivat äänestää ”ei”. Äänestyksessä 13 Mika Niikko /ps tarkoitti äänestää ”jaa” ja Maria Tolppanen /sd tarkoitti äänestää ”ei”. Äänestyksessä 17 Ilmari Nurminen /sd ja Kristiina Salonen /sd tarkoittivat äänestää ”ei”. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 323/2018 vp ja sitä täydentävään hallituksen esitykseen HE 324/2018 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2019 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 51—54/2018 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2019 lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.