Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 176/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59—13.53

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi  lentoliikenteen  matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 55/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 42/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2019 pidettävään täysistuntoon.