Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 176/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki-  ja  maksutilien  valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 167/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 43/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 11.3.2019 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Olli Immonen Laura Huhtasaaren kannattamana ehdottanut, että 2. lakiehdotus hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

2. lakiehdotuksen hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 17; poissa 27
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 167/2018 vp sisältyvät 1.—6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.