Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 176/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59

5. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  sosiaali- ja  terveystietojen  toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 159/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 37/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 11.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Ilmari Nurminen Aino-Kaisa Pekosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 80; poissa 27
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 159/2017 vp sisältyvät 1.—11. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 12. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.