Viimeksi julkaistu 5.6.2021 18.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 176/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59—13.53

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 158/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 17/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-252140
Lausumaehdotus 11.3.2019
Liite 7A
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 11.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Ilmari Nurminen Aino-Kaisa Pekosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kaksi lausumaehdotusta. Lisäksi Aino-Kaisa Pekonen on Matti Semin kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 7A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 158/2018 vp sisältyvät 1.—15. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän 1. lausumaehdotuksen. 

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 

Mietintöön sisältyvä 2. lausumaehdotus ja edustaja Nurmisen lausumaehdotus 2 koskevat samaa asiaa, joten niistä äänestetään toisiaan vastaan. Sen jälkeen äänestetään muista lausumaehdotuksista mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietinnön 2. lausumaehdotus "jaa", Ilmari Nurmisen lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 73; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön 2. lausumaehdotuksen. 
Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 71; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Aino-Kaisa Pekosen lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 74; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.