Viimeksi julkaistu 5.6.2021 18.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 176/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59—13.53

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 309/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 27/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 11.3.2019 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Hanna Halmeenpää Johanna Karimäen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kaksi lausumaehdotusta.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 309/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.  

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 30; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 148, ei 23; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.