Viimeksi julkaistu 5.6.2021 18.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 176/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59—13.53

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 282/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 38/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 11.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Timo Harakka Matti Semin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kolme lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 282/2018 vp sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 77; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 77; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 77; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Asian käsittely päättyi.