Pöytäkirjan asiakohta
PTK
177
2018 vp
Täysistunto
Torstai 14.3.2019 klo 10.00—13.56
10
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 14.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 14.3.2019 15.36