Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 177/2018 vp Täysistunto Torstai 14.3.2019 klo 10.00—13.56

6.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 241/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 40/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 241/2018 vp sisältyvien 1.-7., 11., 13. ja 15.-16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 241/2018 vp sisältyvien 8.-10., 12. ja 14. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.