Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 177/2018 vp Täysistunto Torstai 14.3.2019 klo 10.00—13.56

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi  henkilötietojen  käsittelystä  Tullissa  sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 259/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 41/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 259/2018 vp sisältyvien 1., 3. ja 6.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 259/2018 vp sisältyvien 2., 4. ja 5. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.