Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 177/2018 vp Täysistunto Torstai 14.3.2019 klo 10.00—13.56

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 55/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 42/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 55/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.