Viimeksi julkaistu 5.6.2021 18.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 179/2018 vp Täysistunto Perjantai 15.3.2019 klo 13.00—13.08

4.  Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava

KansalaisaloiteKAA 3/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 41/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 41/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 14.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Yleiskeskustelussa on Veronica Rehn-Kivi Anna-Maja Henrikssonin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Paula Risikko
:

Nyt äänestetään käsittelyn pohjaa koskevasta ehdotuksesta. Joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksytty Veronica Rehn-Kiven ehdotus. 

Mikäli vastalauseeseen sisältyvä pohjaehdotus hyväksytään, eduskunta samalla hyväksyy lakiehdotuksen 50 §:n vastalauseen mukaisena. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Valiokunnan ehdotus "jaa", Veronica Rehn-Kiven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 91; poissa 16
Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen. 

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 3/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.