Viimeksi julkaistu 6.6.2021 16.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 18/2021 vp Täysistunto Torstai 4.3.2021 klo 16.01—17.01

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 22/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2021 pidettävään täysistuntoon.