Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 180/2018 vp Täysistunto Maanantai 18.3.2019 klo 12.00—14.31

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 284/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 38/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 284/2018 vp sisältyvät 1.-39. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.