Pöytäkirjan asiakohta
PTK
21
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 16.6.2015 klo 14.04—17.16
4
Suomen Pankin tilintarkastajien vaali
Vaaleja
Puhemies Maria Lohela
Päiväjärjestyksen 4. asiana on Suomen Pankin tilintarkastajien vaali. Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee Suomen Pankin tilintarkastajiksi ja heidän varajäsenikseen seuraavat henkilöt: 
Sihteeri luki: 
tilintarkastajaksi
Esko
Kiviranta
varajäsenenään
Tapani
Tölli
tilintarkastajaksi
KHT
Markku
Koskela
varajäsenenään KHT
Hannu
Riippi
tilintarkastajaksi
Sanna
Lauslahti
varajäsenenään
Markku
Eestilä
tilintarkastajaksi
KHT
Tom
Sandell
varajäsenenään KHT
Pauli
Vahtera
tilintarkastajaksi
Jutta
Urpilainen
varajäsenenään
Lauri
Ihalainen
Viimeksi julkaistu 23.8.2016 12.54