Viimeksi julkaistu 6.6.2021 19.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 21/2021 vp Täysistunto Torstai 11.3.2021 klo 16.04—17.40

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 1/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 1/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.3.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

Voimaantulosäännös 

Arto Satonen kok 

Arvoisa puhemies! Esitän, että voimaantulosäännös hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalauseessa esitetty. 

Mikko Lundén ps 

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Satosen tekemää esitystä. 

Arto Satonen ehdotti Mikko Lundénin kannattamana, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Arto Satosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 22; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 11/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.