Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 22/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 14.3.2018 klo 14.01

2.  Valtioneuvoston selonteko  keskipitkän  aikavälin ilmastopolitiikan  suunnitelmasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2018 vp
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön YmVM 1/2018 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 13.3.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Olli Immonen Rami Lehdon kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Valiokunnan ehdotus "jaa", Olli Immosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 11; poissa 34
 

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 7/2017 vp johdosta. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.