Viimeksi julkaistu 5.6.2021 13.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 22/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 14.3.2018 klo 14.01—23.39

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 16/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

[Keskustelu asiasta käytiin päiväjärjestyksen 5. asiakohdassa.]