Viimeksi julkaistu 6.6.2021 19.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 22/2021 vp Täysistunto Torstai 11.3.2021 klo 17.50—18.44

6. Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.3.2021 pidettävään täysistuntoon.