Viimeksi julkaistu 30.12.2022 9.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 22/2021 vp Täysistunto Torstai 11.3.2021 klo 17.50—18.44

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  maatalouden  rakennetuista  annetun  lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.3.2021 pidettävään täysistuntoon.