Viimeksi julkaistu 6.6.2021 19.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 22/2021 vp Täysistunto Torstai 11.3.2021 klo 17.50—18.44

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.3.2021 pidettävään täysistuntoon.