Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 23/2021 vp Täysistunto Tiistai 16.3.2021 klo 14.04—23.22

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 2/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Edustaja Kalmari. 

Keskustelu
20.42 
Anne Kalmari kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Hyvin lyhyesti, vaikka kyse on tärkeästä lainsäädännöstä. 

Kyse on siitä, että maa- ja metsätalouden investoinnit eivät ole päässeet jatkumaan sen takia, että suurissa investoinneissa, vaikka siellä Makera-rahastossa olisi valtuuksia, meillä valtiontakausten katto on paukkunut yli. Vaikka näistä valtiontakauksista ei valtiolle sinänsä koskaan ole aiheutunut luottotappioita ja ne on hyvin pystytty maksamaan takaisin, niin tämä raja täytyi nostaa niin, että valtiontakauksia pystyttiin sitten nyt jatkossakin myöntämään. Pankit eivät rahoita nykypäivänä isoja hankkeita, koska vakuusarvot siellä maaseudulla ovat aika mitättömiä, ja valtiontakausjärjestelmä sitten huolehtii siitä, että pankit uskaltavat tähän rahoitukseen lähteä. Eli oli tärkeää saada sitä valtiontakausten rajaa nostettua. 

Tämäkin mietintö on yksimielinen, ja kiitän valiokuntaa ja valiokuntaneuvosta hyvästä työstä.  

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 8/2021 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.