Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 23/2021 vp Täysistunto Tiistai 16.3.2021 klo 14.05—23.22

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 5/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.3.2021 pidettävään täysistuntoon.