Viimeksi julkaistu 5.6.2021 23.26

Pöytäkirjan asiakohta PTK 25/2019 vp Täysistunto Perjantai 28.6.2019 klo 10.00—10.23

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 5/2019 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 1-9/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2019 vp
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 2/2019 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 27.6.2019 pidetyssä istunnossa. 

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. Yhdellä kertaa on mahdollista tehdä kaikki samaan vastalauseeseen liittyvät ehdotukset ja kannatukset. 

 

Keskustelussa tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 

 

1. Timo Heinonen kok Kari Tolvasen kok kannattamana 23.01.02: Vähennetään 1 500 000 euroa ministerien valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkaukseen varatusta määrärahasta. (Vastalause 2, LTA 1) 

2. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 23.01.02: Vähennetään 2 900 000 euroa ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajien palkkauksesta. (Vastalause 1) 

3. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 23.01.02: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vähentää poliittisten erityisavustajien määrää ja uudistaa valtiosihteerijärjestelmän." (Vastalause 1) 

4. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 24.30.66: Vähennetään 64 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1) 

5. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus asettaa kehitysavun tarjoamisen ehdoksi, että kohdemaa on sitoutunut väestönkasvun hallintaan sekä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon." (Vastalause 1) 

6. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 26.40.01: Poistetaan tilapäisen asiantuntijan Irakiin sijoittamiseen ehdotettu 100 000 euron määräraha. (Vastalause 1) 

7. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 26.40.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ja julkaisee viipymättä turvapaikanhakijoista aiheutuvat kokonaiskustannukset." (Vastalause 1) 

8. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 26.40.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kehittää kotoutumisen seurantaan mittarit, kriteerit sekä enimmäiskeston ja ryhtyy toimenpiteisiin, joilla vähennetään kotouttamisen kuluja merkittävästi sekä lisätään prosessien kustannustehokkuutta." (Vastalause 1) 

9. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 26.40.22: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tehostaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden, luvattomasti maassa olevien henkilöiden poistamista Suomesta." (Vastalause 1) 

10. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 28.70.05: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus pyrkii suitsimaan valtionhallinnon kehittämiskustannuksia ja että isoimmat ja jatkuvat menolisäykset kohdistettaisiin varmasti toteutettaviin tai monikäyttöisiin hankkeisiin." (Vastalause 1) 

11. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 28.80.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla Ahvenanmaan tasoitusmaksun taso lasketaan kohtuulliselle tasolle maakunnan velattomuus ja Manner-Suomeen verrattuna erittäin hyvä taloudellinen tilanne huomioiden." (Vastalause 1) 

12. Leena Meri ps Ari Koposen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 500 000 euroa valtatien 25 eteläpuolella olevan maantien 130 rampin muuttamiseksi liikennöitäväksi kahteen suuntaan. (LTA 2) 

13. Laura Huhtasaari ps Vilhelm Junnilan ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 1 000 000 euroa Honkajoen Katkontien kunnostukseen. (LTA 3) 

14. Jari Koskela ps Laura Huhtasaaren ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 1 500 000 euroa maantien 257 Lavia—Kullaa kunnostamiseen. (LTA 4) 

15. Leena Meri ps Ari Koposen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 2 000 000 euroa valtatien 25 ja Hyvinkään Kalevankadun liittymän muuttamiseksi eritasoliittymäksi. (LTA 5) 

16. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 27 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 1) 

17. Sheikki Laakso ps Juho Eerolan ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 190 000 000 euroa valtatien 15 Kouvola—Kotka-tien kunnostamiseen. (LTA 6) 

18. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 31.10.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää panostuksia liikenneväylien pullonkaulojen poistamiseen." (Vastalause 1) 

19. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 31.10.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin käynnistääkseen kokeilun nopeusrajoitusten nostamiseksi moottoriteillä liikenneolosuhteiden sekä tieosuuden kunnon sen salliessa." (Vastalause 1) 

20. Vilhelm Junnila ps Mauri Peltokankaan ps kannattamana 31.10.77: Lisätään 500 000 euroa Turun kehätien vaiheittaisen suunnitelman nopeuttamiseen. (LTA 7) 

21. Timo Heinonen kok Kari Tolvasen kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 6 500 000 euroa Espoon kaupunkiradan rakentamiseen ja momentin perusteluihin lisätään maininta, että hankkeesta saa aiheutua valtiolle menoja yhteensä enintään 200 000 000 euroa. (Vastalause 2) 

22. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 31.10.77: Lisätään 40 000 000 euroa väyläverkon kehittämiseen. (Vastalause 1) 

23. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 31.10.77: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa sen, että Suomi saa osuuden Euroopan unionin TEN-T-rahoituksesta." (Vastalause 1) 

24. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 31.10.77: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus suunnitteluvaiheen jälkeen ryhtyy toimenpiteisiin tunnin junayhteyksien rakentamiseksi Helsingin ja Tampereen välille sekä alkaa valmistella nopeiden junayhteyksien toteuttamista siitä eteenpäin Ouluun (ns. neljän tunnin juna) ja Jyväskylään asti sekä Itä-Suomen yhteysvälien nopeuttamista." (Vastalause 1) 

25. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 32.20.44: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa tukijärjestelmää siten, että kotimaisten sahojen sivutuotteet jatkojalostetaan sekä hyödynnetään sähkön ja lämmön tuotannossa." (Vastalause 1) 

26. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 32.20.44: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää hallitusohjelmassa esitettyjä biokaasuhankkeita nopealla aikataululla ja sujuvoittaa säädöksiä biokaasuhankkeiden nopean aloittamisen edistämiseksi sekä käynnistää valmistelun mahdollisten valtiontukikysymysten ratkaisemiseksi." (Vastalause 1) 

27. Timo Heinonen kok Kari Tolvasen kok kannattamana 33.10.60: Vähennetään 5 000 000 euroa Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakuluihin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 2, LTA 9) 

28. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 33.10.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus minimoi epävarmojen hankkeittensa valmistelukustannukset ja antaa viipymättä eduskunnalle selvityksen vaihtoehtoisista eläkemalleista, niiden kustannuksista ja vaikutuksista muihin etuisuuksiin." (Vastalause 1) 

29. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varautuu kolmikannan epäonnistumiseen työllisyyttä kasvattavien toimien laatimisessa ja laatii oman ohjelmansa työllisyyden kasvattamiseksi." (Vastalause 1) 

30. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varautuu pitkittyvään heikon taloussuhdanteen jaksoon laatimalla etukäteen talouden vakauden ja kasvuedellytykset turvaavan varasuunnitelman. Suunnitelmassa täytyy huomioida hintakilpailukykyä nopeasti nostavat toimet." (Vastalause 1) 

31. Timo Heinonen kok Kari Tolvasen kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus sitoo pysyvien lisämenojen toteutuksen työllisyyden kasvuun ja työllisyystoimenpiteiden hyväksymiseen." (Vastalause 2) 

32. Timo Heinonen kok Kari Tolvasen kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tavoittelee määrätietoisesti julkisen talouden tasapainottamista sekä esittää eduskunnalle suunnitelman kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi." (Vastalause 2) 

33. Timo Heinonen kok Kari Tolvasen kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus viipymättä käynnistää yleissuunnitelman pääradan nopeasta Helsinki—Riihimäki—Hämeenlinna—Tampere-yhteysvälistä sisältäen Lentoradan." (Vastalause 2) 

34. Timo Heinonen kok Kari Tolvasen kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee valtion omaisuuden myynnillä rahoitettavat kertaluonteiset panostukset uudelleen. Jos valtion omaisuutta päätetään myydä, tulee panostuskohteiden olla todellisia tulevaisuusinvestointeja, kuten kaupunkien välisten nopeiden ratayhteyksien hankeyhtiöiden sekä korkeakoulujen pääomituksia." (Vastalause 2) 

35. Timo Heinonen kok Kari Tolvasen kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kohdistaa tulevissa talousarvioesityksissään hallitusohjelmassa esitetyt koulutuksen järjestämiseen tarkoitetut määrärahat, kuten opettajien palkkaus, rahoitettavaksi pysyvistä julkisen talouden menoista." (Vastalause 2) 

Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

On tehty ehdotukset 1.- 35. Ehdotuksista on äänestettävä. 

Timo Heinosen ehdotus 1 ja Ville Vähämäen ehdotus 2 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 2 ehdotusta 1 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Timo Heinosen ehdotus 1 "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 36, tyhjiä 1; poissa 27
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Heinosen ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 67; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 39; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 37; poissa 28
 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 39; poissa 29
 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 34; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 68; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 58, tyhjiä 1; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 9 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 68; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 10 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 65; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 11 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 35; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Leena Meren ehdotus 12 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 38; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Laura Huhtasaaren ehdotus 13 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 37; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jari Koskelan ehdotus 14 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 38; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Leena Meren ehdotus 15 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 38; poissa 29
 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 16 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 42; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Sheikki Laakson ehdotus 17 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 19, tyhjiä 2; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 18 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 68; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 19 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 69; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Vilhelm Junnilan ehdotus 20 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 39; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 21 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 36; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 22 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 40; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 23 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 68; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 24 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 69, tyhjiä 1; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 25 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 68; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 26 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 68; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 27 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 31; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 28 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 65; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 29 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 69; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 30 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 69; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 31 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 42, tyhjiä 1; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 32 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 69; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 33 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 63, tyhjiä 3; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 34 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 37, tyhjiä 1; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 35 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 35, tyhjiä 1; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: Kaisa Juuso /ps tarkoitti äänestää ”jaa” kohdassa 27. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 5/2019 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 1—9/2019 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2019 toisen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.