Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 25/2020 vp Täysistunto Tiistai 17.3.2020 klo 17.39—1.32

4. Muu asia:  Valtioneuvoston  asetus  kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon  määräaikojen  noudattamisesta  ja  sosiaalihuollon  palvelutarpeen arvioinneista

Muu asiaM 3/2020 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12.00 mennessä. 

Keskustelu
1.27 
Mia Laiho kok :

Arvoisa puhemies! Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista liittyy valmiuslakiin. Tässähän on se, että kiireettömässä hoidossa ei tarvitse noudattaa niitä määräaikoja, mitä on laissa säädetty, ja tämä on ihan perusteltua poikkeustilanteessa. Mutta pitää huomioida nyt jatkossa, että seurataan myös näitä kiireettömien hoitojen hoitoonpääsyaikoja, jotka monissa kunnissa ovat erittäin pitkät jo tälläkin hetkellä, ja myöskin huomioidaan se, että jos jonkun tilanne pahenee siinä odottaessa, häntä voidaan sieltä nostaa sitten kiireelliseen hoitoon. 

Toivottavasti koronaepidemia vaimenee kohtuullisessa ajassa ja päästään taas normaaliin päiväjärjestykseen. Todennäköisesti siinä vaiheessa tullaankin tarvitsemaan jononpurkutoimenpiteitä, jotta saadaan sitten kiireetöntä hoitojonoa purettua. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12.00 mennessä. 

[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 2. asiakohdassa]