Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 26/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 21.3.2018 klo 14.09—15.54

12.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.3.2018 pidettävään täysistuntoon.