Pöytäkirjan asiakohta
PTK
26
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.3.2020 klo 14.00—14.05
3
Muu  asia:  Valtioneuvoston  asetus  valmiuslain  87 §:ssä  säädettyjen  toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 18.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 19.8.2020 12.46