Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 26/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.3.2021 klo 13.02—16.10

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä

Hallituksen esitysHE 33/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.3.2021 pidettävään täysistuntoon.