Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 26/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.3.2021 klo 13.02—16.10

11. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 17/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 23.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 

Asian käsittely alkaa tiistaina 23.3.2021 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.  

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 23.3.2021 kello 10.00. Asiaan liittyvät äänestykset ovat keskiviikkona 24.3.2021. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Mietintö pantiin pöydälle 23.3.2021 pidettävään täysistuntoon.