Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 26/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.3.2021 klo 13.02—16.10

6. Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 1/2021 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Edustaja Elomaa.  

Keskustelu
16.02 
Ritva Elomaa ps :

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä elintarvikelaista on tavoitteena sujuvoittaa sääntelyä ja valvontaa, kuitenkaan elintarviketurvallisuutta vaarantamatta. Yleisesti on todettava, että elintarviketurvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla. Haasteitakin on. Salmonellaa esiintyy Suomessa vähän, mutta tuontirehuista salmonellaa löytyy yhä useammin. Tämä asettaa todella suuria haasteita valvonnalle. Esityksen myötä elintarvikepetoksiin ja ‑väärennöksiin pystytään puuttumaan entistä paremmin. Seuraamusmaksu parantaa valvonnan mahdollisuuksia. 

Valiokunta nostaa esille tärkeän valmistusmaa-, alkuperämaa-asian, eli siinä olisi vielä paljon parannettavaa. Todellinen tieto elintarvikkeiden alkuperästä on todella tärkeä. Nyt on jopa kaupanhyllyillä harhaanjohtavia merkintöjä eräissä kansallissymboleita käyttävissä tuotteissa. EU-tasolla Suomen pitää vaatia alkuperämerkintöjä kattavammiksi. Valiokunta alleviivaa elintarviketuotannon merkityksellisyyttä. Kun valvontaa ja säätelyä lisätään, sen on silti oltava joustavaa ja vältettävä byrokratiaa. 

Arvoisa puhemies! Valiokunta ottaa esille myös pienteurastamoiden tilanteen. Pienteurastamoiden toimintaa tulee helpottaa ja tukea. Esimerkiksi pohjoisessa ja muuallakin pieniä yrittäjiä tulisi lisää, jos suoramyynti ja pienimuotoinen toiminta olisi mahdollista. Tietenkin tämä asettaa myös vaatimuksia sille, että tärkeitä valvonta- ja lakisäännöksiä noudatetaan, samoin hygieniavaatimuksia: jos pieniä teurastamoja annetaan tulla, niin hygieniavaatimukset ovat tärkeitä. 

Samoin on tärkeää eläinten hyvinvointi. Tässä kohtaa otan esille viime aikoina myös uutisissa olleen lammastilojen tilanteen. Joistakin on myyty tätä rituaaliteurastuksiin käytettävää lihaa, halal-lihaa. Muun muassa tätä rituaaliteurastuksen kieltämistä ovat perussuomalaiset pitäneet aika paljon esillä, ja tänään olen aiheesta jättänyt lakialoitteenkin. Elintarvikelaissa on säädetty tämä 150 euron perusmaksu. Se kuitenkin nostaa tietenkin kuluja, ja tämä on varsin tärkeä asia varsinkin pienille toimijoille, lisämeno, joten pitää myös varmistaa se, että erityisesti nämä pienet yritykset tulevat saamaan neuvontaa, ohjausta. Ja pitää myös olla hyvin tarkkana siitä, että ei tehtäisi päällekkäisiä toimia, tämmöisiä ylimääräisiä tarkastuksia ja päällekkäin meneviä tarkastuksia, joista koituu vielä lisämaksuja. Varsinkin pienemmät yritykset ovat hyvin herkkiä, kun menoja muutenkin on paljon ja tuotantokustannukset ovat isoja. 

Lopuksi vielä alleviivaisin tätä viranomaisten välistä yhteistyötä. Sitä on tiivistettävä myös tässä elintarviketurvallisuudessa. 

Ja aivan lopuksi: Kaiken a ja o on tietysti, että myös eläinten hyvinvointi huomioidaan kaikin puolin. Sitä kuluttajatkin vaativat tänä päivänä. Jos ajatellaan suomalaisia elintarvikkeita ja vientiä, niin suomalainen tuotehan, mikä tuotetaan tuolla pelloilla ja metsissäkin, on huippuluokkaa. Meidän pitää kuluttajina myös itse arvostaa sitä todella korkealle, ja meidän markkinamiesten pitäisi herätä. Sehän on aivan ykkösluokkaa, ja se pitäisi myös hinnassa huomioida, ja tätä viestiä pitää viedä maailmalle. Suomalainen elintarvike täällä tuotettuna on maailman ykköstä. — Kiitos.  

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Näin on. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi.  

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 3/2021 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.