Viimeksi julkaistu 7.12.2022 11.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 26/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.3.2021 klo 13.02—16.10

7. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 8/2021 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.