Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 26/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.3.2021 klo 13.02—16.10

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 261/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.3.2021 pidettävään täysistuntoon.