Pöytäkirjan asiakohta
PTK
27
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.3.2020 klo 14.21—20.17
3
Muu asia:Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2020 vp. Nyt päätetään, onko asetus kumottava osittain tai kokonaan. 
[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 2. asiakohdassa] 
Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 1.4.2020 11.33