Viimeksi julkaistu 22.9.2021 11.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 27/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 18.3.2020 klo 14.21—20.17

6. Puhemiesneuvoston   ehdotus   eduskunnan   päätökseksi   eduskunnan   työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.3.2020 pidettävään täysistuntoon.