Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.16

Pöytäkirjan asiakohta PTK 28/2020 vp Täysistunto Torstai 19.3.2020 klo 16.02—17.02

4. Muu asia: Valtioneuvoston  asetus  kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän  hoidon  määräaikojen  noudattamisesta  ja sosiaalihuollon  palvelutarpeen arvioinneista

Muu asiaM 3/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 4/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 19.3.2020 pidettävään täysistuntoon.