Viimeksi julkaistu 10.9.2021 12.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 29/2020 vp Täysistunto Torstai 19.3.2020 klo 17.22

7. Puhemiesneuvoston   ehdotus   eduskunnan   päätökseksi   eduskunnan   työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2020 vp sisältyvän päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.