Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 31/2020 vp Täysistunto Tiistai 24.3.2020 klo 14.03

9. Puhemiesneuvoston   ehdotus   eduskunnan   päätökseksi   eduskunnan   työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2020 vp sisältyvän eduskunnan työjärjestystä koskevan päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.