Latest publish 4.6.2021 23.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 33/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 6.4.2016 klo 13.59

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 3/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 5.4.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

Voimaantulosäännös 

Sirpa Paatero sd 

Arvoisa rouva puhemies! Teemme siirtymäsäännöksestä esityksen, elikkä pykälämuutos vastalauseen 1 mukaisesti. 

Joona Räsänen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Paateron tekemää esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Sirpa Paatero on Joona Räsäsen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Sirpa Paateron ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 54; poissa 48
 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 2/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.