Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 33/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 6.4.2016 klo 13.59—20.33

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden  markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.4.2016 pidettävään täysistuntoon.