Pöytäkirjan asiakohta
PTK
33
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 31.3.2017 klo 12.59—13.03
4
Nollasopimusten kieltäminen lailla
Kansalaisaloite
KAA 5/2015 vp
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 28.3.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Merja Mäkisalo-Ropponen Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvien viiden lausumaehdotuksen sijasta vastalauseeseen sisältyvät viisi lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 5/2015 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset ja Merja Mäkisalo-Ropposen lausumaehdotukset ovat vastakkaisia, joten Merja Mäkisalo-Ropposen lausumaehdotuksista äänestetään mietintöön sisältyviä lausumaehdotuksia vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 42; poissa 43
 
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät viisi lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 13.2.2018 10.51