Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 33/2021 vp Täysistunto Sunnuntai 28.3.2021 klo 12.00

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2021 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Puhemiesneuvosto on 26.3.2021 ehdottanut, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

Keskustelu asiasta päättyi 26.3.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa Ben Zyskowicz on Pia Kauman kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemiesneuvoston ehdotus ”jaa”, Ben Zyskowiczin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 28, ei 26; poissa 145
. Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen. 

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.