Viimeksi julkaistu 17.8.2021 11.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 37/2020 vp Täysistunto Perjantai 27.3.2020 klo 13.00—13.01

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  työsopimuslain,  merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2020 vp
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Matti Vanhanen
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 27.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 27.3.2020 pidettävään täysistuntoon.