Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 4/2020 vp Täysistunto Tiistai 11.2.2020 klo 13.59—18.47

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.