Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 4/2021 vp Täysistunto Perjantai 5.2.2021 klo 13.01—13.29

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 252/2020 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto on ehdottanut, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto. Asian käsittely keskeytettiin 3.2.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on keskustelussa Riikka Purra Hanna Holopaisen kannattamana ehdottanut, että myös hallintovaliokunnan on annettava lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 

Puhemiesneuvosto on 4.2.2021 pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa ehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin Riikka Purran ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen? 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.