Pöytäkirjan asiakohta
PTK
41
2020 vp
Täysistunto
Lauantai 28.3.2020 klo 10.00—12.00
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 28.3.2020 12.48