Viimeksi julkaistu 17.8.2021 11.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 41/2020 vp Täysistunto Lauantai 28.3.2020 klo 10.00—12.00

8.  Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi  turvallisuusselvityslain  ja    ilmailulain 101 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 4/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2020 pidettävään täysistuntoon.