Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 41/2021 vp Täysistunto Torstai 15.4.2021 klo 16.00—18.26

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 15.4.2021 pidettävään täysistuntoon.