Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.35

Pöytäkirjan asiakohta PTK 44/2015 vp Täysistunto Perjantai 2.10.2015 klo 13.05—17.28

3.  Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista

Valtioneuvoston tiedonantoVNT 2/2015 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-15015Liite 3A
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia, valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista. 

Keskustelu asiasta päättyi keskiviikkona 30.9.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Lauri Ihalainen Sanna Marinin kannattamana ehdottanut, että tiedon-anto lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

Lisäksi keskustelussa ovat Lauri Ihalainen Sanna Marinin, Ville Niinistö Outi Alanko-Kahiluodon ja Paavo Arhinmäki Li Anderssonin kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamiseksi valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ensin on äänestettävä Lauri Ihalaisen ehdotuksesta tiedonannon valiokuntaan lähettämisestä. Jollei tiedonantoa päätetä lähettää valiokuntaan, on sen jälkeen äänestettävä ehdotuksista epäluottamuslauseen antamiseksi valtioneuvostolle. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Asian valiokuntaan lähettämättä jättäminen "jaa", asian valiokuntaan lähettäminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 55; poissa 29
 

Eduskunta päätti, että tiedonantoa ei lähetetä valiokuntaan. 

Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Nyt äänestetään ehdotuksista epäluottamuslauseen antamiseksi valtioneuvostolle. Ensin äänestetään Paavo Arhinmäen ehdotuksesta Ville Niinistön ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Lauri Ihalaisen ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Ville Niinistön ehdotus "jaa", Paavo Arhinmäen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 40, tyhjiä 9; poissa 28
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ville Niinistön ehdotuksen. 
2) Lauri Ihalaisen ehdotus "jaa", Ville Niinistön ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 146, ei 19, tyhjiä 7; poissa 27
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Lauri Ihalaisen ehdotuksen. 
3) Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 53, tyhjiä 4; poissa 27
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. (Hälinää — Puhemies koputtaa) 

Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Saanko pyytää edustajia siirtymään kokouksiin salin ulkopuolelle, koska nyt jatkamme täysistuntoa.