Pöytäkirjan asiakohta
PTK
44
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 27.4.2016 klo 14.00—18.04
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta  annetun lain 3 §:n ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 28.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 23.1.2017 10.48