Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 45/2015 vp Täysistunto Tiistai 6.10.2015 klo 14.02—21.11

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2015 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 23.10.2015. 

Keskustelu
19.41 
Pia Viitanen sd :

Arvoisa puhemies! Tässä julkisen talouden suunnitelmassa valitettavasti näkyy kauttaaltaan se koko hallituksen kylmä talouspoliittinen linja, mistä olemme tämän viikon ja edellisviikon kuluessa talousarviokäsittelyn yhteydessä puhuneet. On harmi, että tämä leikkausten tie on valittu, tänään viimeksi kuulimme eläkkeensaajien osalta huonoja uutisia. Samoin on harmi se, että tässä talouspoliittisessa linjassa tuntuu korostuvan väen vängällä se, että nähdään, että leikkaukset olisivat oikea ratkaisu tässä tilanteessa. Me uskomme, että näin ei ole vaan ihmisten ostovoima tulee turvata, ja myös monet ekonomistit lisääntyvässä määrin tänä päivänä epäilevät tämän leikkauspolitiikan tehokkuutta. Samoin kritisoimme voimakkaasti sitä, että työllisyystoimia tämä valittu linja hallituksella ei sisällä riittävästi eivätkä ne ole riittävän tehokkaita. Samaan aikaan tuon esiin kyllä sen vakavan asian, että tässä tilanteessa työllisyysmäärärahojen leikkaus tai nuorisotakuun alasajo eivät saa aplodeja, päinvastoin ne ovat herättäneet myös julkisesti hyvin suurta huolta. 

Puhemies! Kaiken kaikkiaan me tulemme palaamaan tähän hallituksen kylmään, oikeistolaiseen, kokoomuslaiseen talouslinjaan monessa yhteydessä myöhemminkin ja jatkossa. Tämä julkisen talouden suunnitelma on yksi väline siinä. Tässä on sisällä myös sellaisia merkillepantavia elementtejä, kuten esimerkiksi Yleisradiota koskevia kirjauksia, joiden yhteydessä parlamentarismin periaatetta hallitus on rikkonut. Näihin kaikkiin me tulemme jatkossa palaamaan. Tässä yhteydessä tietenkin olisi ollut hyvä, että valtiovarainministeri Stubb olisi ollut täällä salissa, mutta kuten sanottu, nämä asiat tulevat kautta linjan olemaan politiikkamme keskiössä jatkossa ja tulemme esittämään hallituksen talouspoliittiselle linjalle selkeän, oikeudenmukaisemman ja työllistävämmän vaihtoehdon. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 23.10.2015.